Dr. Azizi

Senior Lecturer


Home

Research

Publication

Supervision

Teaching

Blog

News 🔊

FATWA


Kajian Pembangunan Kandungan Projek Sistem Pengurusan Fatwa (FMS) INFAD

Sistem Pengurusan Fatwa INFAD (e-infad) adalah sistem yang menghimpunkan fatwa dan maklumat lain yang berkaitan fatwa dari seluruh dunia untuk analisis bagi para penyelidik dan rujukan oleh orang ramai. Usaha yang berterusan dilakukan bagi menambahbaik sistem ini untuk memenuhi keperluan semasa di peringkat kebangsaan dan antarabangsa yang memfokuskan kepada pengurusan pengetahuan, pengurusan proses serta komunikasi dan koloborasi dalam komuniti yang terlibat dengan pengurusan dan penyelidikan fatwa. Ini dilakukan dalam pembangunan dan penambahbaikan modul-modul dalam sistem selaras dengan matlamat INFAD untuk menjadi sebuah pusat pengurusan maklumat utama berkaitan fatwa bertaraf dunia yang lengkap.

   
Status Finished
Lead Yunus Abd. Aziz
Members Azman Ab Rahman, Najib Abdullah, Lukmanul Hakim Haji Hanafi, Norazizi Sayuti, Munir Zihni Hassan, Irwan Mohd Subri
Funded By MOHE (FRGS)
Start Date 01/09/2009
End Date 14/10/2010

back | next